گزارش تصویری اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر سراسر کشور در شیراز

مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر سراسر کشور در شیراز برگزار شد