»» پیمانکاران ضعیفی که دو سال دیگر متولی نظافت شهری اهواز شدند
 


خبرگزاری شباب: کمبود بیش از ۳ هزار سطل زباله در مناطق هشت‌گانه شهری تنها بخشی از کم‌کاری پیمانکارانی را نشان می‌دهد که شهردار اهواز بدون در نظر گرفتن سابقه کاری و میزان رعایت اصل مفاد پیمان توسط پیمانکار بار دیگر با آن‌ها به انعقاد قراردادهای بلند مدت اقدام کرد.

<iw blog_title/>
خبرگزاری شباب

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، شهروندان اهوازی در واپسین روزهای باقی مانده از عمر فعالیت‌ شهردار و چهارمین دوره شورای شهر شاهد تغییرات چشمگیری شده تغییراتی که نه می‌توان آن‌ها را حرکتی رو به جلو و نه اقداماتی خارج از چارچوب فعالیت‌کاری دانست اما همچنان این تغییرات به وجود آمده  قابل هضم نیستند.

گویا گرمای 50 درجه اهواز تنها علائم راهنمایی را ذوب نمی‌کند بلکه سبب ذوب شدن چارچوب عملکرد صحیح شهرداری برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شده است.

با وجود بیان مشکلات و معضلات توسط منتقدان درباره سطح خدمات شهری ارائه شده، همچنان در لیست پیمانکاران فعال حوزه خدمات شهری اهواز افرادی حضور دارندکه به گفته هوشنگ شیرمری رئیس شورای شهر، باید در لیست سیاه شهرداری اهواز قرار بگیرند و از انتخاب مجدد برای ارائه خدمات شهری محروم شوند.

قراردادهای میان شهرداری و پیمانکاران با خدمات ارائه شده همخوانی ندارند

میان قراردادهای منعقد شده در سال 93 تا نیمه نخست امسال به منظور ملزم ساختن پیمانکار به ارائه خدمات مطلوب با آنچه که در واقعیت مشاهده می‌شود تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.

به عنوان نمونه پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم نشان می‌دهد طبق قرارداد‌های یاد شده باید در منطقه یک 1500 مخزن جمع‌آوری زباله وجود داشته باشد که فقط 170 مخزن وجود دارد و این منطقه با کمبود بیش از 1300 مخزن زباله مواجه است.

این موضوع در دیگر مناطق نیز صدق می‌کند به طوری که منطقه دو نیازمند 724 مخزن است ولی 496 مخزن جمع‌آوری زباله دارد همچنین منطقه سه نیازمند 1000 مخزن ولی دارای 653 مخزن، منطقه 4 نیازمند 1000 مخزن ولی دارای 342 مخزن و منطقه شش نیز نیازمند 750 مخزن ولی دارای372 مخزن جمع‌آوری زباله است.

همچنین منطقه 7 این کلانشهر نیازمند700 مخزن ولی دارای 531 مخزن و منطقه هشت نیز نیازمند 700 مخزن ولی دارای689 مخزن جمع آوری زباله است.

کمبود بیش از 3هزار سطل زباله در مناطق هشت‌گانه شهری تنها بخشی از کم‌کاری پیمانکارانی را نشان می‌دهد که شهردار اهواز بدون در نظر گرفتن سابقه کاری و میزان رعایت اصل مفاد پیمان توسط پیمانکار بار دیگر با آن‌ها به انعقاد قراردادهای بلند مدت اقدام کرده است؛ مشاهده این رفتار شهرداری، نشان می‌دهد شهر اهواز همچنان قرار است بدون پیشرفت به حیات خود ادامه دهد.

رفت و روب خدمات شهری مهمترین انتقاد 4 ساله شهروندان به شهرداری اهواز

  انتخاب پیمانکاران قبلی به عنوان پیمانکاران جدید تنها سبب آشفتگی و ایجاد اعتراض بین شهروندان نشد بلکه برخی از اعضای شورای شهر نیز با این اقدام شهردار مخالف بوده و آن را به نوعی دخالت در کار شهردار و شورای شهر آینده می‌دانند .

 آذر زمان‌پور عضو چهارمین دوره شورای شهر اهواز درباره عملکرد شهردار در زمینه انعقاد قراردادهای بلند مدت با پیمانکاران سابق گفته است " در طول چهارسال گذشته بیشترین انتقاد شهروندان در حوزه رفت و روب خدمات شهری بود و پیمانکاران انتخاب شده همان پیمانکارانی هستند که نه تنها چابک نبودند بلکه شهروندان هیچ رضایتی نسبت به عملکرد آن‌ها ندارند."

وی افزود: در صحن علنی شورا انتقاد کردم و خواستار این موضوع شدم که قراردادهای رفت و روب و خدمات شهری را به شورای پنجم واگذارتا منتخبان شورای آیندهبا یک دقت نظر و حساسیت بیشتری قراردادها را مطابق با عمر کاری شورای جدید تدوین کنند.

انعقاد قراردادهای بلند مدت با پیمانکاران سابق خدمات شهری اقدامی خارج از عرف اما قانونی......  

هوشنگ شیرمردی رئیس چهارمین دوره شورای شهر اهواز نیز با بیان اینکه قراردادهای شهرداری در صورت عدم تمکین پیمانکار به تعهدات قابل فسخ است عملکرد شهردار برای تجدید پیمان با پیمانکاران سابق را غیر قانونی ندانست اما شیوه‌ای که شهردار برای انتخاب پیمانکاران در نظر گرفته است را خارج از عرف دانست.

وی معتقد است " اگر شوراباتمدید قراردادها موافقت نمی‌کرد فرار از مسولیت محسوب و دادگاه اجازه مجازات شهرداری را داشت. شهرداری قبل از هماهنگی با اعضای شورای شهر مناقصه را برگزار و اوراق مناقصه فروخت. اگر ما با انعقاد قراردادهای جدید مخالفت می‌کردیم آنگاه شهرداری باید غرامت پرداخت می‌کرد که پرداخت غرامت توسط شهرداریبه ضرر همه شهر بود."

مهمترین چالش شورای پنجم رسیدگی به قراردادهای دقیقه نودی آقای شهردار

عملکرد شهردار در حوزه ارائه خدمات مطلوب شهری و نوع رفتاری که با شورای شهر در زمینه فروش اوراق مناقصه داشت، نشان داد وی هیچ گاه خود را منتخب نمایندگان شهروندان نمی‌داند و آن چیزی که به ذن خود درست است را انجام می‌دهدبه طوری که محمدرضا ایزدی عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر اهواز نیزمعتقد است که قراردادهای دقیقه نودی شهردار نه تنها به صلاح و آینده شهر نیست بلکه شورای پنجم را با مشکلاتی از پیش آماده شده رو به رو می‌کند.

وی در این باره گفته است " در شرایط کنونی که مدت زمان کوتاهی از عمر شورای چهارم ماندهکار ناپسندیاست که توسط شهرداری انجام شده چراکه این اقدام شهردار در واقع تصمیم گیری برای شورای آینده است. "

عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر اهواز افزود: علی‌رغم اینکه به شهردار اعلام کردیم این قراردادها نباید به صورت بلند مدت بسته شود اما متاسفانه این کار صورت گرفت.ایناقدام نه تنها برای شهردار بلکه برای پیمانکار خوب نیست زیرا شورای پنجم  بعد از رسمیت یافتنامکان دارد تصمیم دیگری بگیرد .

ناظران در خواب تابستانه و شهردار در تکاپوی تخریب چهره شهر

با تمام تفاسیر بیان شده برخی از اعضای منتخب پنجمین دوره شورای شهر اهواز همچنان مسببان اصلی عملکردهای اخیر شهردار، را اعضای چهارمین دوره شورای شهر می‌دانند.

جاسم موسی‌پور منتخب پنجمین دوره شورای شهر اهواز با بیان اینکه قراردادهای منعقد شده توسط شهرداری اهواز برای شورای پنجم حاشیه‌ساز می‌شود، گفت: وظیفه اصلی پیگیری‌ موضوعات رخ داده به عهده شورای چهارم است زیرا همچنان دوره مسئولیت این شورا پابرجا بوده و قطعا باید این مسائل را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه در اواخر دوره کاری برخی از مدیران سازمان مربوطه را رها می‌کنند عنوان کرد: شورای چهارم باید تا آخرین روز کاری پاسخگو و پیگیر مسائل و اتفاقات رخ داده شده، باشد.

به گزارش تسنیم، نظارت یکی از مهمترین وظایف و اهرم‌هایی است که اعضای شورای شهر می‌توانند با اتکا برآن از پستی و بلندی‌هایی با شیب‌های نامتعارفی جلوگیری کنند.

 عملکرد شهردار و شهرداری در واپسین روزهای عمر فعالیت کاری شورای چهارم و شهردار ناشی از ضعف نظارتی است بنابراین انتظار می‌رود که منتخبان پنجمین دوره شورای شهر اهواز با عبرت گرفتن از ضعف نظارتی شورای چهارم نه تنها در انتخاب یک فرد صلاحیت‌دار به عنوان شهردار اقدام بلکه از طریق وظیفه ذاتی و قانونی خود یعنی نظارت به شعار‌های انتخاباتی خود عمل کنند.

 انتهای پیام/
تاریخ انتشار : 1396/05/21shabab

shabab press

» اشتراک گزاری خبر

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد:


امنیتی و دفاعی

اجتماعی

دیگر رسانه ها

عضویت خبرنگاری خبرگزاری شباب

اموزش عکاسی و خبرنگاری با مدرک رسمی
دیگر اخبار
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
عاقبت یک اعتماد
دعوت؛ قسمت اول
اختلاسگرها مدافع حرم نمي شوند!!
دیدار اعضای جامعه قرآنی با خانواده شهید اوسط
چه کسانی با شفافیت حقوق مسئولان مخالفت کردند؟
توضیحات حسن عباسی در مورد زمانی که روحانی به دنبال ریاست جمهوری مادام العمر هاشمی بود
من ریویزیونیست هستم . پس هستم
چرا کسی از افتخارات امت واحده اسلام سخن نمیگوید؟