پانزدهمین اجلاس سالانه خیرین تأمین سلامت فارس

به روایت تصویر :

پانزدهمین اجلاس سالانه خیرین تأمین سلامت فارس با تقدیر از 76 خیر برگزیده سال 1395 از جمله دکتر علیرضا راسخی رادیولوژیست برتر کشور در سه سال متوالی و مدیرعامل مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو شیراز با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.