یادواره شهدای پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه الزهرا(س) ناحیه مقاومت قدس برگزار شد

یادواره شهدای پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه الزهرا(س) ناحیه مقاومت قدس در بوستان مریم منطقه بلوار فردوس تهران برگزار شد.