تجمع دانشجویان مقابل دفتر سازمان ملل در اعتراض به نسل کشی مسلمانان میانمار برگزار شد

تجمع دانشجویی در اعتراض به کشتار مسلمانان میانمار

مراسم تجمع اعتراض آمیز به نسل‌کشی مسلمانان میانمار عصر روز یکشنبه نوزدهم شهریور ماه با حضور دانشجویان، اساتید و مردم انقلابی مقابل دفتر نمایندگی سازمان در ملل تهران برگزار شد.


نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: