آخرین اخبار

بسیج تمام دستگاههای اجرایی برای انجام طرح ملی سرشماری در هرمزگان

استاندار هرمزگان اظهار کرد:تمامی نهادها ، سازمان ها و وزارتخانه ها موظفند به منظور اجرای مطلوب طرح ملی سرشماری امکانات مورد نیاز را در اختیار مرکز آمار قرار دهند.

جاسم جادری، استاندار هرمزگان در نشست ستاد
سرشماری استان هرمزگان با اشاره به برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در پاییز سال
جاری گفت: سرشماری مبنای برنامه ریزی پنج سال آینده کشور است لذا باجمع آوری آمار و اطلاعات دقیق برنامه ریزی صحیحی در راستای
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز ۲۰ ساله انجام می شود.

وی اظهار کرد:برای اولین بار علاوه بر مراجعه حضوری سرشماری به صورت اینترنتی
انجام شود که در بسیاری موارد مقرون به صرفه می باشد.

جادری با تاکید بر اطلاع رسانی در سطح شهرها
و روستاهای استان افزود:تمامی نهادها و سازمان ها و وزارتخانه ها موظفند براساس دستور
رئیس جمهوری، نیروی انسانی، خودرو و سایر تجهیزات مورد نیاز را برای سرشماری اختصاص
دهند و در این راستا همه دستگاه هایی اجرایی استان هرمزگان باید امکانات مورد نیاز
را در اختیار مرکز آمار قرار دهند.

صالح دریانورد، مدیر ستاد اجرایی سرشماری
نفوس و مسکن استان هرمزگان با بیان اینکه مرحله اول سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ به
صورت اینترنتی از سوم مهر ماه در استان هرمزگان آغاز می شود، گفت:مردم با مراجعه به
سایت سرشماری نفوس و مسکن اطلاعات خانوار و مسکن را وارد کنند.

وی اظهارکرد: زمان ثبت نام دانش آموزان
در مدارس،دهیاری ها و شوراهای روستایی بهترین فرصت برای اطلاع رسانی خانواده ها جهت
ثبت نام از طریق سامانه سرشماری و نفوس مسکن می باشد.

دریانورد با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس
و مسکن ۱۳۹۵، هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور است که از مهر ماه در سراسر کشور
اجرا می شود، تصریح کرد: افزایش سرعت تکمیل کاهش سوالات پرسشنامه، کاهش اقلام آماری،
افزایش زمان سرشماری، استفاده از فایل پشتیبان و استفاده از داده‌های ثبتی دستگاه های
اجرایی یکی از ویژگی های سرشماری و نفوس مسکن سال ۹۵ است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان با
تاکید بر بسیج تمام توان دستگاه های اجرایی استان به منظور اجرای مطلوب طرح ملی سرشماری خاطرنشان کرد:در هر شهرستان دو مکان با تعرفه و
سرعت مناسب اینترنت زیر نظر ستاد سرشماری استان جهت ثبت نام اینترنتی خانوارها تعیین
شود.

منبع : خبرگزاری بسیج

لینک منبع