آخرین اخبار

سرکشی فرمانده حوزه ۲۵۲ طه از پایگاه های تابعه این حوزه برگزار شد


عکس/ کرمی

منبع: قسم سامانه متمرکز سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ

Untitled 1

http://shababpress.ir/Cyberspace/wp-content/uploads/2016/09/telegram-13.jpg