آخرین اخبار

صفحه اول مطبوعات صبح پنجشنبه ۱۸ شهریور


به گزارش قسم ، تصاویر صفحه نخست مطبوعات امروز (پنجشنبه ۱۸ شهریور ) در ادامه خبر ، قابل مشاهده است:

منبع: قسم سامانه متمرکز سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ

Untitled 1

http://shababpress.ir/Cyberspace/wp-content/uploads/2016/09/telegram-13.jpg