آخرین اخبار

کارگاه آموزش مشاغل خانگی و فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی


به گزارش قسم از حوزه ۱۳۲ طیبین  ناحیه مقاومت بسیج جماران ،کارگاه آموزش مشاغل خانگی و فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی به همت این حوزه  مورخ ۱۴ شهریور(یکشنبه) در مکان حوزه،برگزار شد.

بنا بر این گزارش ، از بسیجیان موفق در عرصه کارآفرینی ،جهت آموزش شغل های خانگی و همچنین از اساتید جهت سخنرانی در مورد فرهنگ مصرف کالای ایرانی دعوت شده بود.

منبع: قسم سامانه متمرکز سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ

Untitled 1

http://shababpress.ir/Cyberspace/wp-content/uploads/2016/09/telegram-13.jpg