آخرین اخبار

بافت تاریخی «ابرکوه» ثبت ملی شد


بافت تاریخی «ابرکوه» ثبت ملی شد

بافت تاریخی ابرکوه در استان یزد و باقیمانده از دوره اسلامی در فهرست میراث ملی به ثبت رسید.

جوابی بنویسید