آخرین اخبار

بسیج مهندسین جلوه ای از شکوه پایداری

به گزارش بسیج مهندسین فارس،مصادف با آخرین روز هفته بسیج و۵ آذرروز تاسیس بسیج مستضعفین این یادگار ارزشمند امام راحل،  اعضای بسیج مهندسین جهرم در اجتماع بزرگ بسیجیان در همایش شکوه پایداری گرد هم جمع شدند تا با آرمانهای امام و نایب بر حقشان امام خامنه ای تجدید میثاق داشته باشند.

بسیج مهندسین جلوه ای از شکوه پایداری
همایش شکوه و پایداری بسیج مهندسین
بسیج مهندسین جلوه ای از شکوه پایداری

همایش شکوه و پایداری بسیج مهندسین
بسیج مهندسین جلوه ای از شکوه پایداری

همایش شکوه و پایداری بسیج مهندسینبسیج مهندسین جلوه ای از شکوه پایداری

همایش شکوه و پایداری بسیج مهندسینبسیج مهندسین جلوه ای از شکوه پایداری

/۲۲۴۲۲۴

منبع: تنویر