به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، اتحادیه اروپا محدودیت های برخی افراد و شرکت های تحت تحریم از جمله بانک صادرات لندن، بیمه معلم، شرکت پتروپارس و برخی از شخصیت های حقیقی را برداشت.

‏افراد و شرکت های درگیر در فعالیت های موشکی و هسته ای و شرکت هایی که به دولت ایران کمک می کنند نیز از جمله موارد رفع تحریم اتحادیه اروپا هستند.