آنچه باعث شد ۴۷۲ دزفولی به بیمارستان منتقل شوند

اهواز – دزفولی ها، شنبه شب را به صورت کابوس وار سپری کردند و نشت گاز کلز در منطقه ای از این شهر باعث انتقال ۴۷۲ نفر به بیمارستان شد. منبع: خبرگزاری مهر

bigtheme