تربیت ازدست مدارس خارج شده است/بحران فقرنیرو درانتظارآموزش وپرورش

وزیر سابق آموزش و پرورش معتقداست: فاصله ایجاد شده بین شیوه های تربیتی مدارس با دنیای فکری دانش‌آموزان و کمبود نیرو، در آینده‌ای نه چندان دور، این وزارتخانه را با بحران جدی روبرو خواهد کرد. منبع: خبرگزاری مهر

bigtheme