تعداد حادثه دیدگان نشت گاز دزفول به ۴۷۲ نفر رسید

اهواز – رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تا ساعت ۱۱ صبح امروز، تعداد حادثه دیدگان نشت گاز دزفول به ۴۷۲ نفر رسید. منبع: خبرگزاری مهر

bigtheme