خسارات سیل در خراسان رضوی

سیلاب روز جمعه به بخش های شمالی استان خراسان رضوی از جمله مناطق بابا رمضان، حمام قلعه، ژرف کلات و چهل میر درگز خسارت وارد کرد. منبع: خبرگزاری مهر

bigtheme