شلیک گلوله شرور خطرناک را زمین گیر کرد

بهارستان- شرور خطرناک بهارستان پس از تعقیب و گریز طولانی و تیر اندازی، با اصابت ۳ گلوله به پای وی مجروح و دستگیر شد. منبع: خبرگزاری مهر

bigtheme