ضرورت ارتقاء روحیه نشاط در بین سربازان وظیفه مرزبانی

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: مرزبانان مااز جهات مختلف دربهترین شرایط جسمی وروحی هستندودر کنار توانمندیهای ماموریتی و ارتقاء روحیه معنوی با آمادگی جسمانی کامل در مأموریت‌های مرزی حضور دارمد. منبع: خبرگزاری مهر

bigtheme