نشت گاز کلر در دزفول۵۰ نفر را راهی بیمارستان کرد

اهواز – رئیس مرکز فوریت های پزشکی خوزستان گفت: نشت گاز کلر در دزفول شنبه شب ۵۰ نفر را داهی بیماریتان کرد منبع: خبرگزاری مهر

bigtheme